Skolbanken Logo
Skolbanken

Barns möte med naturen uppfölj 2

133321 Förskolan Paletten, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Hållbar utveckling- Barns möte med naturen

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

                                                                           
  •  

Utifrån höstens projektarbete har vi valt att fortsätta att arbeta till största delen årstidsanpassat med naturen. Vi anser att det blir konkret och tydligt för de yngre barnen, eftersom de ofta visar intresse  för det som finns omkring dem, här och nu. Detta gör att vi kan följa naturens förändringar på ett naturligt och relevant sätt. Vi har tex arbetat med kastanjer, löv och kottar under hösten. Samlat naturmaterial som pinnar, löv och stenar osv. Nu under vintern arbetar vi med snö, is, kyla mm. Även arbeta med sortering och återvinning på ett enkelt sätt. Vi går på promenader för att upptäcka vår närmiljö och naturen runt omkring oss.

 

Vad vi vill att barnen ska få med sig:

Ett ökat intresse för naturen, då vi bygger vidare på det de visar intresse för.

Visa på vikten att vi tar hand om vår natur och är rädda om den.

Får uppleva samband i naturen tex odling och kretslopp

Enklare kunskap om växter och djur

Sortering och återvinning

Få uppleva naturen med alla sinnen

 

I projektet vill vi integrera de mål ur Lpfö18 som vi månadsvis arbetar med samt ha ett normkritiskt perspektiv som genpomsyrar hela projektet

 

Vi delar in barnen i mindre grupper ( oftast fyra fasta) med en pedagog i varje för att kunna följa upp och arbeta vidare med barnen visat intresse för och påbörjat ett arbete runtomkring. Ibland kan en grupp arbeta enskilt och ibland kan grupper samarbeta.

Vi arbetar fritt i grupperna utifrån projektet, barnens intresse, årstider och Lpfö18.

En gång i veckan reflekterar arbetslaget över vad vi gjort, delger varandra och kommer fram med förslag på hur man kan arbeta vidare.

Barnen får på olika sätt vara med att dokumentera ( de har tex spelat in och fotograferat) och reflektera över vad de gjort

Vi presenterar för vh genom fysisk dokumentation, lärloggar och individuella lärloggar.

Vi dokumenterar också analogt på förskolanså att barnens vardag fylls av projekten och de kan reflektera spontant enskillt och tillsammans. Denna reflektion tar vi tillvara på i arbetslaget för att bla kunna föra undervisningen vidare.

 

 

  •  

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter