Skolbanken Logo
Skolbanken

Frost, snö, is...VATTEN

Västanvindens Förskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Genom det här temat får barnen utforska, experimentera och uppleva vatten i de olika formerna vatten, frost, snö och is med hjälp av sina olika sinnen.

MÅL

Att barnen på ett lustfyllt sätt får lära sig om och uppleva ämnet vatten i de olika formera vatten, frost, snö, is.

Syfte: Utveckla intresse och förmåga för naturvetenskap hos barnen

 

Så här ska vi arbeta för att nå dit/undervisningsstrategier:

Göra olika experiment. 
Jobba upplevelsebaserat med barnen så de får använda sina olika sinnen. 
Leka och lära om volym och densitet med hjälp av vatten, snö och is.
Språket tränas och utvecklas när barnen får sätta ord på sina upplevelser. 
* Barnen får "skapa" med inspiration av vatten, snö, frost, is.
Barnen får leka och ha roligt.
* Barnen tränar sin motorik.

 

Utveckling pågår när:
* Barnen är nyfikna, pratar om, ställer frågor och är engagerade i experiment och aktiviteter.

 

Så här ska vi följa upp/dokumentation:
* Vi fotodokumenterar ”görandet” av det som pågår t ex skriver vi ut bilder/”hänt i veckan” för barnens språkträning av deras upplevelser, som sätts upp i ”mysen” där vi sedan samtalar och reflekterar tillsammans.
* Vid veckoreflektionerna går vi igenom hur senaste veckan fungerat och planerar vidare. Vi skriver/lägger ut ev bilder i barnens lärloggar. 
* Alster särskilt upp på hemvisten.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter