Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Fallet Alma Diaz - radioserie Sv7 VT21

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Radioserier är härligt att lyssna på! Det ger också många tillfällen att diskutera handling, budskap och tema. Vi lyssnar på Fallet Alma Diaz, en verklighetsbaserad berättelse om en tjej som försvinner och sökandet efter henne.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

Lyssna på berättelsen samt tolka och resonera kring innehållet.

Jobba med strategier för att minnas och återge det du hört.

Skriva sammanfattningar och använda skrivregler. 

Samtala och diskutera.

Arbetssätt

  • Lyssna på radioserie
  • Svara på frågor, tolka och resonera
  • Skriva sammanfattning av varje avsnitt
  • Samtala och diskutera 

Bedömning

  • Se matris

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Matriser i planeringen
Radioserien Alma Diaz SV7 VT20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter