Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Planering för 7b Samband och förändring

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 februari 2021

Du kommer att jobba med hur du beräknar rabatt och höjning i procent och bl a hur du kan visa en förändring genom att visa en graf.

 

Planering Samband och förändring, 7b

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

 

 

Centralt innehåll

 

·       Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

 

·       Proportionalitet och procent samt deras samband.

 

·       Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

 

·       Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

 

 

Bedömning

 

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

 

 

Arbetssätt

 

·       Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

 

 

Läxa

 

Du ska göra så många uppgifter du kan, utmana dig själv!

 

 

 

 

 

Diagnoserna

 

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på.

 

 

 

Bedömningsunderlag

 

1.     Skriftliga prov

 

2.     Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

7

 

Uppstart kap 4

Läxa 13

 

 

4.1 Proportionalitet s 166 - 170

 
 

 

   

8

 

4.2 Tid och rörelse s 171 - 175

 

 

 

4.3 Sträcka, tid och hastighet s 176 - 181

 

 

 

 

 

10

 

4.4 Andel i bråkform s 182 - 186

Läxa 14 

 

 

4.5  Andel i procentform (I) s 187 - 191

 

 

 

 

 

11

 

4.6 Andel i procentform (II) s 192 - 196

 

 

 

4.7 Hur stor är delen s 197 - 201

 

 

 

   

12

 

Diagnos kap 3 Blandade uppgifter s 202 - s 206

 

 

 

Träna Tal / Utveckla tal s 207 -  211

Läxa 16

 

 

   

13

 

Träna Tal / Utveckla tal s 207 -  211

Förmågorna i fokus

 

 

 

Repetition + Övningsprov , arbetsblad

 

 

 

Matteprov tors 1 april

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 


Läroplanskopplingar

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback