Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2 - 4

Bildskapande på fritids

Västanbyns skola, Sandviken · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Under sju veckor får fritids eleverna prova på att måla med akvarell och akryl med tillhörande teknik

Innehåll

 

Rubrik: Målning med hjälp av olika tekniker och material

 

 

Tidsperiod: Vårterminen 22

 

 

Arbetsområde/syfte: 

 •  Syftet är att eleverna ska få möjlighet att prova på och arbeta med olika material och tekniker. 

Styrdokument, Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

 • hämta förmågor och centralt innehåll från läroplanens kap 4

 

Mål

 

 • Vi vill att eleverna ska:

- Få en förståelse kring olika materials egenskaper

- Få en förståelse för olika tekniker

- Eleverna ska få öva sin förmåga att framställa bilder

- Eleverna ska på prova olika tekniker och metoder.

- Eleverna ska få kunskap om grunderna i färglära

 

 • Vilket lärande har skett? 

 

Metod

 • Under sju veckor kommer vi att erbjuda eleverna vid ett tillfälle i veckan att prova på att måla med bland annat akvarell och akryl färg på papper och pannå.
 • vecka ett och två har vi målat med akvarell vi började med stilleben (tulpaner och frukt) eleverna provade på att skissa och att bland färg.
 • vecka tre är en uppsamlings vecka där vi försöker bli färdiga med akvarell målningen. Vecka 4-6 arbetar vi med akryl färg först på papper sedan på pannå. Vecka sju kommer vi att förbereda en utställning som vi förhoppningsvis kan ha utomhus.

Dokumentation: 

 •  Dokumentation kommer att ske digitalt via bilder samt genom muntlig och skriftlig dokumentation under arbetslagsmöten.

Uppföljning/avstämning: 

 •  Utifrån den planering som vi gjort kunde vi inte starta upp på det sätt som vi tänk, det pga av personalbrist och pandemi.
 • Vi har påbörjat arbetet med djurkollage där eleverna får använda sig av oljekritor, vattenfärg, kritor och tuschpennor.

 

Utvärdering:

 •  Utvärderingarna sker på fritidsråden i barngruppen

 

Resultat:

 •  Vi har upptäckt att man ska kosta på sig riktigt papper för att få ett bra resultat när man målar med akvarellfärg. 

Analys av resultat:

 •  

Nya mål: 

 •  

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback