Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 1

Sverigeresan

Ljungsbro skola 7-9, Linköping · Senast uppdaterad: 6 december 2023

Under vårterminen kommer eleverna på Ljungs fritids minst två gånger per vecka gå en viss sträcka för att tillsammans samla kilometrar nog för att ta sig till en viss plats.

Under vårterminen startar fritids på Ljung ett projekt där vi tillsammans samlar meter, kilometer och mil för att se hur långt vi tillsammans kan ta oss. 

Fotbollsplanen på Ljung mäts upp för att ha en given sträcka som man vet är en viss längd. För varje elev som går denna sträcka markeras ett sträck på ett schema så att vi lätt kan räkna ut sträckan man gått eller sprungit.

Eleverna väljer själva om de vill gå eller springa sträckan, dock måste alla gå minst två varv två gånger i veckan.

Tillsammans med eleverna bestäms vilken belöning som väntar då vi lyckats ta oss till de olika delmålen på vår resa.

När vi tillsammans nått vår slutdestination väntar en överraskning.

I detta arbete samtalar vi med eleverna om vikten av motion och fysiskt välbefinnande.


Läroplanskopplingar

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback