Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Koll på NO 4 - Vatten och luft

Centrumskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Vad är luft? Vad är vatten? Vad består vatten och luft av? Hur påverkar människan vattnet och luften? Det ska ni få lära er nu.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta vad en vattenmolekyl består av
 • känna till vattnets olika former
 • kunna beskriva vattnets/vattenmolekylens kretslopp
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån
 • veta vad luft är
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft

Arbetssätt

 • läsa texter tillsammans i klassrummet och arbeta med dessa texter med arbetsblad
 • diskutera
 • se filmklipp 
 • göra enklare experiment tillsammans i klassen

Bedömning

 • du deltar i klassdiskussioner genom att ställa frågor eller svara på frågor.
 • hur du arbetar med arbetsblad och skriver ner det som ska skrivas.
 • resultatet på provet.

 


Läroplanskopplingar

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Matriser i planeringen
Arbetsområde Vatten och Luft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback