Skolbanken Logo
Skolbanken

VARDAGSAKTIVITETER - Träna recept och köksredskap

Hammars skola A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 18 oktober 2022

Träna på att följa ett recept utifrån elevens förmåga samt att träna på vad olika köksredskap heter.

Tidsperiod: vecka 4-13, VT-22

Förmågor att utveckla: 

Du ska få träna din förmåga att...

- Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.

- Använda dig av olika sorters recept och använda olika köksredskap.

- Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. 

 

Arbetssätt: 

Du kommer få arbeta med att träna din förmåga att..

- Kunna följa olika recept och instruktioner hjälp av bildstöd och/eller vuxenstöd.

- Benämna och använda olika redskap som används vid bakning.

 

Bedömning:

Det som kommer bedömas är...

- Din förmåga att delta i köket vid bakning och andra arbetsuppgifter.

- Din förmåga att följa ett recept utifrån din förmåga, (text, bild/text, bild).

- Din förmåga att förstå instruktioner utifrån din förmåga.

- Din förmåga att kunna benämna och använda köksredskap.

 

Bedömningen görs genom...

- Foto

- Film

- Observationer (kartläggningar, lektioner, analyser)

 

 


Läroplanskopplingar

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.

Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter