Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Rymden

Pilevallskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Har du tittat upp mot himlen en stjärnklar kväll? Kanske funderat över vad som finns däruppe? Du ska få lära dig den vetenskapliga förklaringen till hur jorden en gång skapades och om planeterna i vårt solsystem.


Bedömning:
Pararbete, faktatext och muntlig redovisning av en planet.

Tidsplan / Lektionsplanering:
1. Big bang, NO-boken s 6 https://trelleborg.skolfilm.se/film/a335cd967d

2. Solen och planeterna NO-boken s 8-9 https://trelleborg.skolfilm.se/serie/afa05a7fd

3. Pararbete planeter

4. Pararbete planeter

5. Muntlig redovisning av planeterna https://trelleborg.skolfilm.se/film/2e5aa48dcb 

6. Månen NO-boken s 10-11, månens faser https://trelleborg.skolfilm.se/film/2e5aa48dcb 

7. Stjärnor och stjärnbilder NO-boken s 12-13 https://trelleborg.skolfilm.se/film/2e5aa48dcb 

8. Jorden, jordvarv, solvarv NO-boken s 14-15 https://trelleborg.skolfilm.se/film/2e5aa48dcb

 

Språkmål:
Kunna skriva en enkel faktatext med bild som förstärkning.

Kunna redovisa arbetet muntligt.

Digitala aktiviteter
Film

Skriva texten och lämna in den i google classroom 

Söka fakta på anvisade sidor på internet.

SSA mål:
Vad gör en astronaut?

Begreppslista:
explosion

The Big Bang

planet

solsystem

måne

stjärnbild

jordvarv

solvarv

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen
Skriv vilket område som ska bedömas
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback