Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska, åk 4, Vt-21

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Let´s learn some more English! We´re going to practice talking, reading, writing and listening to English in many different ways. What are you waiting for? Let´s start!!

Vi kommer att träna på följande:

  • Lyssna på talad engelska i olika sammanhang.
  • Skriva olika typer av enklare texter.
  • Tala engelska så mycket som möjligt (i par, smågrupper, enskilt, tillsammans, sånger osv)
  • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor och diskutera det vi läser och skriver.
  • Studera hur  språket är uppbyggt och grammatiska regler.

Detta kommer jag att bedöma:

Se matris


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Sånger, sagor och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Engelska, åk 4
Uppgifter
Ch 16 What a day!
Ch 15 Becky and Henry Camp
Chapter 12, Hot Christmas
Ch 13 Charlie´s restaurant, w. 16
English, Ch 11 "A year with Minna"
Homework w. 13 Hot Christmas

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback