Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Badminton

Rosenvallskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Vi skall arbeta på olika sätt kring sporten Badminton.

Konkretiserade mål

Du förväntas utveckla och anpassa dina rörelseförmågor i badminton.

badminton innebär det att du ska kunna slå och ta emot en serve, använda dig av såväl backhand som forehand slag för att bidra till att spelet utvecklas. Samt att du visar förståelse för de taktiska momenten i spelet och kan delta i samtal för att utveckla spelet och då relatera till centrala begrepp.

Begrepp som kommer förekomma i undervisningen är:

Serve – Igångsättning av spelet
Backhand – Ett slag då du möter bollen med baksidan av handen. Rörelsen går ut ifrån kroppen.
Forehand – Ett slag då du mäter bollen med framsidan av handen. Rörelsen går utifrån och in mot kroppen.Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen
Badminton
Uppgifter
Regler i Badminton

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback