Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Gemensamt förskola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Öka barnens intresse för matematik och lära dem olika begrepp inom matematiken.

Nuläge. 

En del av barnen har kommit långt i sina matematiska kunskaper medan andra behöver träna på olika begrepp. Genom att rikta intresset på matematik vill vi att barnen ska lära sig av varandra och att vi pedagoger ska lära och öka intresset för matematik.

Mål: utöka barnens förståelse för olika matematiska begrepp

Att få en inblick att räkneord representerar ett antal föremål

Forskning: att kunna parbilda, det vill säga koordinera, varje räkneord med det räknade föremålen är grundläggande för all senare förståelse av tal. Det barn som förstått att räkneorden representerar ett antal föremål vet också att det sist uppräknade räkneordet motsvarar hela antalet. (Persson, Wiklund, 2010)

Strategier:

-Utifrån sagan om vanten  och figurerna i den leka och träna begrepp som först-sist, bakom-framför, över -under, på - i, lika - olika, fler - färre

-Räkna antal och parbilda, på olika sätt och i olika sammanhang

-mönster

-spela matematikspel

Lpfö mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Förmåga att använda matematikformler att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback