Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F - 3

Head, sholders, knees and toes

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

"Huvud, axlar, knä och tå", den sången känner du säkert igen på svenska, men hur sjunger man den på engelska? I detta arbetsområde kommer du få lära dig olika kroppsdelars namn på engelska. Det finns inget dåligt väder - bara dåliga kläder, sägs det. Du ska få lära dig vad olika klädesplagg och olika typer av väder heter på engelska.

Syfte

Du ska utveckla kunskaper i engelska språket och kunna använda språket i olika sammanhang.

Mål

Du ska kunna:

 • peka på några kroppsdelar och säga dem på engelska.
 • skriva några kroppsdelar.
 • tala om vad olika klädesplagg heter på engelska.
 • beskriva olika typer av väder.

Arbetsgång

 • muntligt repetera/upprepa efter vuxen namnen på kroppsdelarna.
 • peka på kroppsdelar och säga dem på engelska.
 • svara på frågan om vilken kroppsdel en vuxen/kamrat pekar på.
 • sjunga sånger om kroppens delar.
 • skriva namnen på kroppsdelarna på arbetsblad.
 • träna på att säga något om vädret.

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att du:

 • pekar på några kroppsdelar och säger dem på engelska (minst 5 st).
 • kan skriva några kroppsdelar med hjälp (5 st).
 • kan svara på frågan "What´s the weather like?" med, till exempel - Sunny.

Du visar att du har mer än godtagbara kunskaper genom att du:

 • pekar på några kroppsdelar och säger dem på engelska (minst 10 st).
 • kan skriva några kroppsdelar utan hjälp (8 st med rätt stavning). 
 • kan svara på frågan "What´s the weather like?" med en hel mening, till exempel - "It´s sunny today".

 
Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen
Head, sholders, knees and toes
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback