Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

En sekund i taget

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Skönlitteraturen tar oss till platser vi kanske aldrig besökt, låter oss möta och lära känna människor vi kanske aldrig annars skulle möta och genom dessa platser och möten lär vi oss förstå världen omkring oss - och oss själva - lite bättre. Ni ska läsa boken "En sekund i taget " av Sara Nordin där vi utifrån det lästa kommer att ha seminarium varje vecka där ni kommer att få samtala och diskutera boken. Avslutningsvis kommer du att få en tillhörande skrivuppgift där du ska presentera författaren och verket samt analysera boken som vi arbetat med.

Ämnesmål till dig som elev. Följande ska du lära dig:

 • Läsa högt 
 • Leda samtal
 • Delta i samtal och diskussioner 
 • Tolka och analysera skönlitteratur

 Arbetsformer. I undervisningen kommer du att

 • Läsning tillsammans och enskilt
 • Gemensamma gemensamma diskussioner
 • Litteraturdiskussioner (torsdagar)

 Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig

 • Du läser högt 
 • Du deltar aktivt i diskussionerna (torsdagar)
 • Skriver i din läslogg
 • Du arbetar med tillhörande slutuppgift/avslutande skrivuppgift

 

OBS! Fullständig planering av momentet hittar du i lärloggen för Sv/SvA. I dokumentet hittar du läsanvisning samt frågor till respektive seminarium. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen
Samtala (NP): Lärandematris svenska
Uppgifter
Avslutande skrivuppgift - En sekund i taget

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback