Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Rymden fritids 3-6

Östra skolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Lära oss om våra planeter och stjärnbilder

Fokusområde: Rymden

Förmågor

 

...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och

välbefinnande.Centralt innehåll

Bildframställning Framställning av berättande bilder,Lärmål

Ska kunna planeternas ordning.

Lära sig om stjärnbilderna.Planering av utvärdering

Visa upp planeterna och sina stjärnbilderUndervisning

Vi bygger planeterna med ballonger och gips. Målar våra stjärnbilderResultat av utvärderingen 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter