Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Nya Matematik Prima 1B

Håsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vi kommer att arbeta i boken Nya Prima matematik 1B. Utöver arbetet i boken kommer vi ha diskussioner, problemlösning och praktiska övningar.

Mål

Vi kommer att arbeta med:
 • naturliga tal 0-10
 • att markera tal på tallinjen
 • fler, färre och lika många
 • att räkna addition och subtraktion
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • olika räknestrategier
 • jämna och udda tal
 • tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • talområdet 0-100
 • räkna med pengar 0-20
 • lösa textuppgifter
 • tvådimensionella geometriska objekt
 • volym, liter och deciliter
 • längd, meter och centimeter
 • klockan, analog: hel- och halvtimme
 • talmönster
 • enkla tabeller och diagram
 • matematiska begrepp
 • enkel problemlösning
 • mönster och programmering (blockprogrammering i ScratchJr)

Arbetssätt:

Du kommer att:

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel.
 • arbeta enskilt och gemensamt med andra.
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning.
 • delta i gemensamma genomgångar.
 • arbeta laborativt.
 • ha matematiksamtal.
 • hjälpa kamrater. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta aktivt i samtal och matematiska resonemang.
 • lösa uppgifter tillsammans med kamrater.
 • arbeta självständigt med matematikuppgifter.
 • använda matte-spel (analoga och digitala). 
 • delta i olika matematiska aktiviteter såsom laborationer och problemlösning mm.

 

Länktips:

Nomp finns som både hemsida och app - www.nomp.se använder vi dagligen för färdighetsträning. 

Här kan vi på ett enkelt sätt individualisera uppgifter och du får möjlighet att öva mer på det du behöver. 

 

Appen VEKTOR använder vi i syfte att träna vårt arbetsminne och att komma ihåg instruktioner. Här tränar vi också på lättare problemlösning samt att använda en tallinje. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik Prima 1B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback