Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Rymden/ Vecka 2-8

Andersbergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

I detta tema kommer eleverna att lära sig om jordens, månens och solens förhållande till varandra. De kommer även att få bekanta sig med planeterna och vårt solsystem samt stjärnbilder.

Syfte

- Skapa sig en bild av vårt solsystem och kunna se och förstå jordens, månens och solens förhållande till varandra.

- Skapa sig en förståelse av stjärnhimlen.

 

Konkretisering av målen

- Du ska förklara hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
- Du ska känna till de vanligaste stjärnbilderna.

- Du är aktiv och delaktig i diskussioner.

- Du söker efter information om rymden i angivna källor.

Arbetssätt

Vi kommer att se filmer, läsa och skriva faktatexter, konstruera/bygga, par/grupparbete samt redovisa.

Dokumentation

- Du redovisar din konstruktion som visar solen, månen och jordens förhållande till varandra inför dina kamrater.
- Du redovisar månens olika faser samt någon stjärnbild från norra halvklotet. 

 

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
NO ÅK2