Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Instruerande text

Andersbergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Instruerande texter möts vi av nästan dagligen. Instruktioner får vi nästan dagligen. I detta tema kommer eleverna lära sig om instruktioner och instruerande texter!

Arbetsområdet

Under 6 veckor kommer vi att arbeta med instruerande texter. I detta arbete kommer vi arbeta inomhus och utomhus. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda på sätt som väcker intresse. 

Undervisning

Vi kommer gemensamt att gå igenom strukturen för en instruerande text.

Vi kommer skriva och läsa gemensamt, i grupp samt enskilt.

Vi kommer arbeta med  praktiska övningar utomhus för att eleverna skall få djupare förståelse.

 

Mål

Du ska kunna förstå en muntlig instruktion

Du ska förstå hur en instruerande text är uppbyggd med rubrik, lista och stegvis instruktion

Du ska kunna ge en muntlig instruktion

Du ska kunna skriva en instruerande text

Du ska kunna förstå en bild som är en instruktion 

 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

Ge instruktioner hur man genomför en lek. 

Titta på film

Göra praktiska övningar utomhus/inomhus

Arbeta med instruktioner genom programmering

Arbeta i grupp och enskilt

Skriva instruerande texter och bearbeta dem på olika sätt i grupp

Använda oss av olika material exempelvis med lego

Skriva instruerande texter enskilt

 

Kunskapskrav utifrån läroplanen (vad bedöms)

Efter avslutat arbetsområde ska du:

Kunna skriva en instruerande text

Ha kunskap i vilka delar som finns med i en instruerande text

Kunna ge exempel på olika typer av instruerande texter

Kunna ge och följa en instruktion

Viktiga nyckelord/fokusord och begrepp du ska kunna:

Rubrik

Material

Steg i rätt ordning

Bild

Uppmaningar (Skriv, klipp, leta)

Ordningsord (Först, sedan, därefter, till sist)

 

Bedömning

För att uppnå godtagbara kunskaper ska du:

Kunna skriva en instruerande text 

Känna till några delar av en instruerande text 

Kunna ge och följa en muntlig instruktion

 

För att uppnå mer än godtagbara kunskaper ska du:

Kunna skriva en instruerande text

Känna till alla delar av en instruerande text

Kunna ge och följa en muntlig instruktion

 


Läroplanskopplingar

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback