Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Vatten och luft

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vilka ämnen är vattnet uppbyggt av? Var kommer regnvatten ifrån? Vad är bubblorna i läsken för något? Hur kan regn bli förorenat? Vilka likheter finns det mellan en människa, en katt och en fjäril? Detta och mycket mer kommer vi lära oss när vi arbetar med "Vatten och luft".

Rubrik: Vatten och luft

     Utan vatten finns inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, i luften och i haven. Det mesta av vattnet kan vi inte dricka för det är för salt. Men när du är törstig kan du ta ett glas från kranen. Du kan få så mycket dricksvatten du behöver. Vi har tur som bor i ett land där det finns gott om vatten att dricka. Men var kommer vattnet i kranen ifrån?

 

Period - v. 6 - 10

Planering

v. 6 intro till arbetsområdet s. 62 - 65 i Koll på NO

v. 7 s. 66 - 70 i Koll på NO

v. 8 s. 71 - 75

v. 10 repetition samt prov

 

Arbetssätt

Vi läser faktatexter, ser filmer, skriver anteckningar, jobbar med begrepp och diskuterar det vi lär oss.

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

- veta vad en vattenmolekyl består av

 

- känna till vattnets olika former

 

- kunna beskriva vattnets kretslopp

 

- veta att vissa ämnen kan lösas i vatten

 

- kunna berätta var vatten i kranen kommer ifrån

 

- veta vad luft är

 

- veta något om hur människan påverkar vatten och luften

 

Utvärderingsformer

Bedömningen grundar sig på din delaktighet under diskussioner och de arbeten vi gör,

 

kvalitén på de begreppsbeskrivningar som skrivs samt prov i slutet av arbetsområdet.

Kunskapskrav 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback