Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Asatron - Odens rike

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Arbetsområdet behandlar den nordiska tron under vikingatiden. Vi kommer främst att arbeta om de myter som berättas om asagudarna.

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Du ska få lära dig om nordisk mytologi. Du kommer att få lära dig om olika asagudar och om en del myter som man berättade. Vet du till exempel varför veckodagarna heter som de gör?

Mål

  • Du ska ha kunskap om de mest kända asagudarna
  • Du ska kunna återberätta delar av någon/några kända myter.
  • Du ska kunna förklara hur vikingarna trodde att världen var uppbyggd

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med:

Rita, skriva och berätta om myterna

Titta på film från UR

 

 

Bedömning

Eleverna ska göra en quiz samt skriva en faktatext om Asatron

 

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen
Asatron - Odens rike
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback