Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

6

Magneter och motorer

Främbyskolan, Falun · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Under vårens tema kommer vi att jobba med magneter och motorer. Två spännande områden som berör både teknik och fysik. Hur fungerar egentligen magneter och vilken koppling har de till motorer?

 

 

Kopplingar till läroplanens centrala innehåll

 •  
  Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 •  
  Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 •  
  Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

                                                                                           

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • känna till något om motorers funktion och kunna bygga en enkel motor
 • fått övat dig att planera och genomföra undersökningar 

 

Bedömning

Så här kommer jag bedöma dig:

 • Kontinuerligt under lektioner och under arbetsgång

 hur du klarar:

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att bygga en magnetmotor och beskriva hur den fungerar
 • att planera och genomföra en undersökning samt att träna och skriva laborationsrapport

 

Arbetssätt:

Du kommer att få

 • genomgångar
 • se film
 • arbeta laborativt och skriva laborationsrapporter
 • träna på att följa instruktioner
 • läsa texter och arbeta med olika arbetsuppgifter


  Här är en sorts motor du kommer att få tillverka. Filmens språk är engelska.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
Fysik åk 6 Magnetism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback