Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Distansundervisning i idrott och hälsa

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Under perioden med distansundervisning genomför vi olika fysiska pass under idrottslektionerna. Vi loggar träningen och reflekterar över vår insats under passet. När vi återgått till närundervisning utvärderar vi hur träningen har fungerat.

Konkretisering av mål

Eleven visar förmåga att reflektera över sin egen träning och hur val av aktiviteter tillsammans med kost och andra faktorer påverkar den fysiska förmågan och hälsan.

Arbetssätt

Eleven deltar i olika träningspass på distans, vilket kan vara att följa färdiga pass på Youtube, utföra övningar som instrueras av läraren eller att välja egna aktiviteter som man utför enskilt. Efter varje pass loggar eleverna träningen i en digital träningsdagbok och skriver en kortfattad reflektion över hur passet har gått. När distansundervisningen är över skriver eleven en längre utvärdering av undervisningsperioden där hen resonerar kring olika faktorer som kan påverka den fysiska förmågan och sin personliga hälsa. Eleven utgår från sin träningsdagbok och sina korta reflektioner från träningspassen.

Bedömning och dokumentation

Det som bedöms är elevernas förmåga att värdera olika träningsformer på distans samt hur dessa tillsammans med andra faktorer kan påverka elevens fysiska förmåga och hälsa. Dokumentationen består av elevens träningsdagbok, korta reflektionstexter samt den avslutande utvärderingen.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen
Resonemang om träning och hälsa
Uppgifter
Utvärdera distansundervisningen i idrott och hälsa

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback