Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi åk 6

Främbyskolan, Falun · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

I kemi kommer vi bland annat att arbeta med atomer och molekyler, lösningar, kemiska reaktioner, föreningar, kretslopp, matens kemi, surt och basiskt, densitet och vatten.

Beskrivning av arbetsområdet:

 

Du kommer att få lära dig om:

- Atomer och molekyler, lösningar, kemiska reaktioner, föreningar, kretslopp, surt och basiskt.

Du kommer att:

- Läsa och skriva enskilt, samt dokumentera praktiska uppgifter

- Titta på filmer

- Diskutera i grupper och i helklass

- Utföra praktiska uppgifter

Jag kommer att bedöma:

- Dina skriftliga/muntliga uppgifter

- Vilket ansvar du tar i gemensamma uppgifter

- Ditt arbetssätt när du utför praktiska uppgifter

- Dina dokumentationer av praktiska uppgifter


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Översikt och bedömning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter