Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Vattnets tre former

Flygande Draken fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Var är vi? 

Nulägesbeskrivning

Nu när vintern kommit och mycket av vår undervisning ska ske utomhus har vi valt att göra barnen nyfikna på vattnets tre olika former genom experiment.     

Vi upplever att det finns ett behov hos barnen att få experimentera med vatten, snö och is. 

Några av barnen äter snö och is och vi vill genom experiment visa barnen hur snön ser ut när vi smälter den. Är snön ren eller smutsig? 

Vi vill stärka barnen i deras upplevelse av vattnets olika former, på så sätt att barnen ska inspireras till naturvetenskapliga processer 

Vart ska vi?

Koppla målen till vetenskaplig grund.

Vi vill att barnen ska utveckla en förmåga att våga ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

Vi vill att barnen ska kunna lyssna på och respektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, 

Vi vill att barnen ska utveckla en nyfikenhet och kreativitet i utomhus aktiviteter 

Hur gör vi?

Vi använder oss utav experiment där vattnets olika former upptäcks. Experimenten hittar vi på nätet.

Vi väljer ut ett experiment i veckan. Vi gör experiment där vi låter snö smälta till vatten i två kannor (en med packad snö och en med luftig snö) Vi visar att nivån sjunker och att snön också innehåller stora mängder luft.  

Vi gör experiment där alla barn får varsin ballong som de fyller med vatten sedan lägger vi ut ballongerna som fryser till is.  

När ballongerna har fryst får barnen hälla salt på isen och se att saltet får isen att smälta, därefter tar vi karamellfärg som krackelerar isen. 

Vi kokar vatten och barnen får se att vattnet stiger i form av ånga, vattnet som vi kokat kastar vi upp i luften för att se vad som händer. 

 

Till varje experiment ställer vi hypoteser till barnen, vi använder samt begreppen för vattnets olika former; flytande, fast och gasform.

 

Vi delar oss i mindre grupper för att alla barn ska få komma till tals och att det ska bli lättare att fokusera på aktiviteten vi arbetar med. Vi turas om med att lyssna på varandra och respektera varandras känslor och upplevelser.  


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback