Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Jorden - formar och formas

Sörgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Forskare tror att jorden bildades redan för ca 4,6 miljarder år sedan så den har formats under väldigt lång tid och den omformas fortfarande under påverkan av yttre och inre krafter.

Det här ska vi lära:

  • hur jorden ser ut både på utsidan och i dess inre
  • vilka krafter som bygger upp jorden
  • vilka krafter som bryter ner jorden
  • hur jorden är indelad i plattor, hur de rör sig och vilka konsekvenser det får
  • några kategorier av bergarter och hur de bildas

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta tillsammans i helklass och enskilt.
Vi ska lära oss om hur jorden formas med hjälp av digitalt läromedel, internet, filmer m.m.
Du kommer att få läsa och ta ut viktiga fakta ur en text samt svara på frågor. 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Skriftlig avstämning på arbetsområdet  "Jorden - formar och formas".

Arbeta med frågeställningar i Gleerup-repetition och reflektion

Genom att du bidrar med det du vet eller ställer frågor i gemensamma diskussioner.

I ditt löpande arbete och vid avstämningen ska du kunna använda ord och begrepp på ett fungerande sätt.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback