Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Bråk och procent v. 6/8-13

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi kommer att arbeta med bråk och procent. Vi kommer att repetera addition och subtraktion av bråk. Sedan kommer vi att lära oss om hur man multiplicerar bråk. Vi ska också lära oss att använda procentuell förändring och vad som händer när något är mer än 100%.

Tidsperiod

Vi kommer att arbeta med området från vecka 6 till vecka 13. 

Diagnos: preliminär planering v. 10

Prov: preliminär planering v. 13

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, exempeluppgifter att arbeta med individuellt och i grupp. Eleverna kommer även att arbeta enskilt i matteboken samt se på filmer med genomgångar. 

Bedömning

Bedömning görs utifrån följande:

- Arbetet under lektionerna

- Deltagande i gruppdiskussioner

- Inlämningsuppgifter

- Prov på området


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik stadiematris åk 7-9 Fässbergsskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback