Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Skulptering

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Eleverna kommer att få skapa ett valfritt djur i lera, som de sedan ska måla på valfritt sätt.

Vad ska vi lära?

Vi kommer att prata om olika perspektiv (2D och 3D) och hur vi kan försöka fånga ett djurs egenskaper i ett formbart material som lera. Vad är de specifika karaktäristiska dragen i just det djuret? Hur kan jag forma de i lera? Eleverna kommer få utforska sin egen kreativa förmåga och välja, forma och sedan måla utifrån egen tolkning. 

Hur ska vi lära

Först kommer vi titta på olika exempel på djur och vad som kännetecknar dessa, för att sedan gå igenom materialet lera och verktygen som vi kan använda oss av. Vidare kommer de att få välja val av färgsättning och skapa utifrån sin egen tolkning. Detta kräver av eleven att hen tar eget ansvar för sitt arbete och arbetsprocess.

Så ska du visa

Genom att aktivt delta i de olika momenten, samt skissa och skapa utifrån egen tolkning ska du visa dina kunskaper och förmågor. 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback