Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema snö och is❄️

Hobergets förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Det är vinter och vi har mycket snö och is på vår förskolegård. Barnen gör snögubbar, åker madrass och stjärtlapp i backen, känner och även smakar på snön, den fascinerar.

Nuläge

Det är vinter och snö på vår gård. Barnen leker med snön och undersöker den på olika sätt. 

Mål

Vi vill ge barnen utmaningen att tänka vidare och lära sig mer om snö och även is-och dess möjligheter och egenskaper.

Genomförande, Hur gör vi?

Visa barnen hur man kan leka i och med snön, tex snögubbar, kojor, kakor, snöänglar, spår med mera.

Exprimentera med snö och is tex. spruta vatten på den, ta in snö, låta snön smälta och frysa igen, istavlor, bygga men is i olika former.

Vi kommer planera för aktiviteter som knyter an till snö och is, men också försöka fånga de spontana funderingarna eller experiment som barnen kommer med.

Vi använder oss av sånger, ramsor och böcker i temat snö och is, vi tittar på olika is och snöexperiment på iPad, vi använder roboten utomhus och gör banor i snön som den kan följa. Wi-Fi-ägget för att se hur snö och iskristaller ser ut i mikroskop.

Vi reflekterar under arbetets gång hur vi kan gå vidare med fler utmaningar.

Vi dokumenterar med foton och unikum.

Alla barn kommer få möjlighet att vara med utifrån sina förutsättningar och intresse. 

 

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Vi använder oss av reflektion och analys-verktyget i Unikum.

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter