Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik Beta kapitel 5

Landvetterskolan 7-9 ABC, Härryda · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Beta kapitel 5 Vi kommer att börja och avsluta kapitlet med diagnos. När vi gör första diagnosen så ser du vad du tycker är lätt och svårt. När vi har gjort diagnosen efter avslutat kapitel så ser du hur mycket du har lärt dig.

 

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • mäta och jämföra längder
 • samband mellan olika enheter för längd
 • använda skala för att beräkningar i vardagliga situationer
 • känna igen, mätan och jämföra olika vinklar
 • egenskaper hos och namn på några polygoner
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • rät vinkel
 • skala
 • förminska
 • bas
 • höjd
 • parallellogram
 • romb
 • omkrets
 • area

Hur blir du bedömd?

 • Jag bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.
 • Jag bedömer hur du löser matematiska problem och vilka metoder du använder.
 • Du har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, test och vid praktiskt arbete.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik Beta Kap 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback