Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematiksamlingar

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Matematiksamlingar med fokus på olika matematiska begrepp som t.ex. antal, siffror, geometriska former, lägesord osv

 

Syfte

Vi vill att alla barn utvecklar ett intresse för matematik och att de ska få “lära känna” olika begrepp inom matematik. Detta ska ske på ett roligt och lustfyllt sätt.

Vi vill ta reda på vad barnen kan sedan innan och hur vi kan utveckla deras intresse och kunskaper inom matematik.

 

Innehåll (Övergripande arbetsområden)

I våra grupper kommer vi att arbeta med olika matematiska begrepp som t.ex. antal, siffror, geometriska former, längd, storlek, lägesord osv.

Vi kommer bland annat leka “matematiklekar”, sjunga, berätta matematiksagor, använda oss av mattemonstret mm.

 

Dokumentation

 

Vi använder oss av kommunens matematik-kartläggning, fotograferar aktiviteterna, reflekterar i arbetslaget och använder individuell lärlogg i Unikum.

 

 

Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback