Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Modul LEKLUST

Jägargårdens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Modul LEKLUST ingår i Östersunds kommun utvecklingsarbete kring LEK. I den här modulen får du en möjlighet att fördjupa dig i lekens betydelse och att få syn på din egen roll och inverkan i barnens lek.

Modul LEKLUST

Syfte: Att fördjupa dig i lekens betydelse och att få syn på din egen roll och inverkan i barnens lek.

Mål Öka barnens delaktighet i lek

 

Planering 

Vad ska vi göra:

Hur ska vi göra det: 

När: 

Var:

 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: Ex filma, matriser osv...

 

Reflektion och Analys

Hur:  med stöd av dokumentation samt de frågeställningar som är kopplade till modulen. Frågeställningar kopieras in i reflektion.

När: 

 

Reflektionsfrågor i D-delen

  • Vad händer med leken när du som pedagog är delaktig i leken?  

  • Blir det någon skillnad i barnens lek beroende på vilken roll du intar: 

observerar, deltar, regisserar? 

  • Vad händer med barnens delaktighet när du: 

observerar, deltar, regisserar? 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter