Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Slöjd: Uppgift Trerätters meny

Olovslundsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Du tillverkar delar av en trerättersmeny i hårda och mjuka material, där du arbetar med inspiration av matkultur och material.olika material.

 

Vad ska vi arbeta med?

 

 

 

Vi arbetar med ett tema som är tillverka en trerätters meny i blandade återbruksmaterial till exempel skräp, spillvirke, tygrester, garn, metall, gips, hönsnät, ståltråd. Vi pratar om materialens egenskaper och användningsområden.

 

Vi idé utvecklar med tankekarta där vi inspireras av matkulturer från olika delar i världen och materialet. I arbetsområdet arbetar vi med hur olika kombinationer av färger, former och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

Vi driver arbetet framåt med muntlig och skriftliga arbetsinstruktioner och ser hur de kan läsa och följas med eller utan stöd och delar av arbetet ansvarar vi själva för att planera.

 

Vi arbetar med slöjdarbetets olika delar; idéutveckling, överväganden, framställning i och värdering.

 

Vi arbetar med handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Vi dokumenterar arbetet med slöjdlogg, lektionsmål och utvärdering.

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

 

 

Vi startar upp arbetet med en Power Point presentation där vi tittar på inspirationsbilder och materialen presenteras. Vi arbetar i gruppen vi sitter där vi ger och tar idéer av varandra.

 

Vi idé utvecklar med inspireras av matkulturer från olika delar i världen och materialet. Vi använder tankekarta och är kreativa i både tanke och med materialen utan att krångla till det.

 

När idéutvecklingen är klar arbetar vi i par om 3–4 elever där vi tittar på varandras planeringsarbete. Vi inspirerar och hjälper varandra genom arbetsprocessen och arbetet drivs delvis framåt efter egen planering, muntliga och skriftliga arbetsinstruktioner och hur de läses och följas med eller utan stöd.

 

Varje lektion har vi genomgångar där vi går igenom de material, tekniker vi kan arbeta med. Vi använder verktyg, redskap och maskiner som vi har tidigare erfarenheter av och arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt Exempel kontursåg, rasp, fil, fogsvans, el-kontursåg, limpistol mm

 

Vi ser möjligheter att kombinera material och i föremålet ska vi ha minst tre olika material.
Vi dokumenterar arbetet med lektionsmål och loggskrivning och när arbetet är klart skriver vi en utvärdering om arbetsområdet och redovisar.

 

 

 

Vad ska du lära dig?

 

 

 

Att inspireras av matkulturer från olika delar i världen.

 

Att inspireras av materialet.

 

Att driva arbetet framåt med egna lektionsmål och instruktioner.

 

Att välja material, verktyg, redskap och maskiner till uppgiften.

 

 Att framställa ett föremål från idé till färdigt föremål.

 

Att se hur färger, former och material påverkar uttrycket på föremålen.

 

 Att samarbeta

 

 Att dokumentera varje lektion.

 

Att utvärdera arbetsprocessen.

 

 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

 

 

·         Slöjdföremålet/n

 

·         Tankekarta

 

·         Två- eller tredimensionell skiss

 

·         Utvärdering/redovisning

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris ämnet slöjd "Heja"
Uppgifter
Arbetsinstruktion Trerätters