Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Istiden och Forntiden vt-21

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Vi kommer att arbeta med den senaste istiden, människans historia samt den del i historien som kallas för forntid. Forntiden delas in i tre perioder, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Forntiden

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Mål för arbetsområdet

 • Du kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • Du kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • på olika sätt få dokumentera det som du lär dig om forntiden, dina jämförelser och dina reflektioner
 • skriva faktatexter inom ämnesområdet
 • illustrera dina texter
 • se filmer
 • titta på forntida spår man kan se idag
 • läsa olika texter
 • arbeta med och på olika sätt använda dig av tidslinjer
 • medverka i diskussioner

Bedömning

Du kommer att få visa att du kan genom att:

 • redovisa dina kunskaper muntligt, skriftligt och med hjälp av bilder.
 • använda tidslinjen och olika tidsbegrepp.
 • beskriva hur man ser spår från forntiden i naturen.

Läroplanskopplingar

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback