Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Sv åk 5 vt-21 - Förklarande text

Kärna skola, Linköping · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig hur en förklarande text är uppbyggd. Du kommer också att skriva en egen förklarande text.

Det här ska du visa att du kan:

Förstå hur en förklarande text är uppbyggd med rubrik, inledning, händelser och avslutning.

Utforska och använda de språkliga dragen (verb i presens, ämnesspecifika ord, sambandsord för tid, orsak och verkan, texten skriven i opersonlig form) som används i förklarande texter.

Självständigt planera och skriva en förklarande text.

 

För att lära dig kommer du att:

Få genomföra olika uppgifter i Zick Zack kopplade till förklarande texter.

Få genomföra olika uppgifter både individuellt och på gruppnivå.

Få göra en egen bedömning av din text utifrån en mall. Där kommer du att få träna på att se om du har uppfyllt det som krävs för att få din text godkänd.

 

Du har möjlighet att visa att du kan när:

Du arbetar med dina uppgifter i Zick Zack på ett korrekt sätt.

Du använder dina kunskaper från genomförda uppgifter när du sedan skriver din text.

Du skriver en förklarande text och använder dig av rätt språkliga drag och struktur som vi har gått igenom.

Du gör en bedömning av din egna text med hjälp av en mall för att se om du har fått med alla viktiga aspekter.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Sv åk5 vt-21 - Förklarande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback