Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Democracy, lies and conspiracy theories

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vi tittar på vad som kännetecknar en demokrati, undersöker olika konspirationsteorier och pratar om hur man påverkas av internet. Sant / falskt

Vi jobbar utifrån en Power Point där även uppgiften framgår i slutet av presentationen.

Mål: att bättre förstå hur demokrati, lögner och konspirationsteorier hänger ihop.

att: undersöka en "egen" konspirationsteori och redovisa den för klassen.

att: bättre förstå förhållanden i USA, speciellt runt valet 2020.

att: lära oss olika termer och begrepp på engelska 

att: få en bättre förståelse av talad och skriven engelska

att: träna vår förmåga att hitta relevant, faktabaserad information på internet.

PowerPoint Conspiracy theories

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter