Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Idrott och hälsa i förskoleklass läsåret 20/21

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Genom undervisningen ska du utveckla allsidiga rörelseförmågor och ett intresse för att vara fysiskt aktiv, att vistas i naturen och få möta olika slags aktiviteter. Du kommer i leken träna de grovmotoriska grundformerna, öva dig i att ta instruktioner och följa regler. Du kommer även utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.

Konkretisering av mål (syfte)

Eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Därför ger vi eleverna möjlighet att utveckla:

 • utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga.
 • intresse för att vistas i naturen.
 • samarbetsförmåga och respekt för andra.

Metod

Tillsammans med dina kamrater kommer du att:

 • träna olika motoriska grundformer.
 • få ta ansvar för dina kläder när du byter om.
 • träna enskilt och i grupp.
 • vistas i naturen.
 • leka ute och inne.
 • öva att gå i led till och från aktiviteter.
 • träna på att följa regler och turtagning.

 

Hur?

 • Uppvärmning till musik med olika rörelser i takt
 • Åla, rulla, krypa, snurra, gå, springa, hoppa, klättra
 • Gå på tå, häl, utsidan och på hela foten samt springa
 • Hoppa jämfota samt på h/v ben
 • Balansera på vänd bänk
 • Balansera ärtpåse på olika kroppsdelar
 • Träna på öga-handkoordination
 • Kasta och fånga stor och liten boll
 • Introduktion i olika bollsporter
 • Hinder-/stationsbana
 • Göra kullerbytta
 • Hoppa hopprep, rockring
 • Rörelsesånger
 • Dans
 • Lekar
 • Massage
 • Följa regler i lek och fysiska aktiviteter
 • Socialt samspel

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter