Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Antiken, myter och instruktionstext

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vi ska arbeta med Antiken som skönlitteraturhistorisk epok. De texttyper som är i fokus är myter och instruktionstexter.

Vad?  

Antiken som skönlitteraturhistorisk epok. Läsa om antiken samt se och läsa myter från antiken. 

Öka kunskaperna om och skriva två olika texttyper, myt och instruktionstext.  

Varför?  

Området syftar till att ge eleverna ökade kunskaper om skönlitteratur från olika tider och delar av världen samt att eleverna ökar sin förmåga att skriva och bearbeta texttyperna instruktion och myt.  

Hur?  

Inleda med att brainstorma: Vad vet ni redan nu om antiken?  

Arbeta utifrån området med litteraturhistoria i Gleerups “antiken”, göra uppgifter som hör till området. 

Genomgång av instruktionstextens uppbyggnad och form.  

Bygga katapult på tekniken, kopplas till antiken. Dokumentera bygget och skriva instruktionstext på svensklektionerna.  

Läsa myter, jämföra myter och sagor som texttyp. Läa myten om “Pandoras ask”, Se filmen “Odysséus 

Skapa en minimyt tillsammans i par - högst 100 ord.  

Vad bedöms?  

Minimyten som ska gestaltas via text och bild.  

Instruktionstexten som ni skriver. 

Diskussioner om jämförelser mellan sagor och myter.  

Vilka kunskapskrav ingår?  

Läsupplevelsen- tolka och resonera kring text 

Litteratur i sammanhang 

Skriva – textkvalietet 

Skriva - berättande 

Förstärka texter 

Tala - samtala 

 

Avslut med utvärdering av undervisningen genom elevenkät - Forms. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback