Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

under vattenytan - fiskar

Norra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Under ytan tredimensionellt arbete- fiskar i papier mache

 

Uppgift:
Eleverna ska skapa fiskar i papiér maché. Fiskarna målas, fästs på trästativ och ställs sedan ut i en ”undervattensvärld”. Även föremål till denna miljö skapas av eleverna av olika material. Miljöerna byggs upp i större utställningsskåp.

 

 

 

Syfte:
Enligt LGR11 (Skolverket, 2011) ”ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.”
I bildämnets centrala innehåll (LGR11) står det att eleverna ska ges möjlighet att arbeta med tredimensionellt skapande (Bildframställning).
De ska också arbeta med olika verktyg som används inom tredimensionell bildframställning, lära sig hur dessa benämns samt arbeta med formbara material. (Redskap för bildframställning)

 

 

 

Mål:
Eleverna ska träna sig och utvecklas i att arbeta med material för tredimensionellt skapande. I detta fall handlar det om att arbeta med papiér maché. Eleverna kommer också att träna sin förmåga att arbeta med proportioner efter en bild som förlaga samt hur man kan skapa en miljö som flera olika föremål passar in i.

 

 

 

Tidsomfång:
4-5 lektioner om 50 minuter. I förberedelsesyfte får eleverna någon vecka i förväg, innan arbetsområdet startar, i uppgift att fundera kring vilken typ av fisk man vill arbeta med.

 

 

 

Material:
Tapetklister, tidningspapper (eller andra material som kan användas till papiér maché), maskeringstejp, akrylfärg, färger med metalliska nyanser, träklosssar, blompinnar eller rundstavar. Ipads.

 

 

 

 

 

Lektionsupplägg:

 

Lektion 1:
Genomgång av uppgiften. Tidsåtgång, mål med uppgiften, bedömningsmatris med mera.
Kolla med eleverna om de har förberett sig genom att till exempel välja ut exempelbilder på fiskar de kan tänka sig att arbeta med.

 

Därefter en praktisk genomgång kring hur man arbetar med papiér maché.
Fiskkroppen formas med material (fixeras med maskeringstejp eller aluminiumfolie). Här är det viktigt att eleverna arbetar med proportioner. Hur är en fisk formad? Bredd? längd? Med mera…
Diskutera gärna hur man kan bygga upp, fästa fenor. Kan man få det att se ut som att fisken rör sig?

 

När formen på fiskkroppen är klar så läggs lager med papper doppat i tapetklister på. Det behövs flera lager för att ”fiskkroppen” ska bli stabil. Arbetet med att lägga på papiér maché fortsätter tills att det är klart.

 

 

 

Lektion 2 och 3 (ev. lektion 4):
Eleverna fortsätter att bygga upp sin fisk med papiér maché. Försök se till att formen blir så jämn som möjligt.
När fisken är torr (använd hårtork om det behövs) så grundmålas den med vit akrylfärg. Detta för att ytterligare jämna till ytan samt skapa en grund för annan färg att fästa på.

 

Därefter fortsätter eleverna att måla sina fiskar i de färger och mönster som de bestämt sig för. Använd gärna iPad för att se hur fiskars ”täckning” kan se ut. Hur kan man få det att se ut som fiskfjäll med mera?

 

 

 

Lektion 4 och 5:
När fiskarna är målade görs ett litet hål i undersidan av fisken. Detta för att kunna fästa ett trästativ (träkloss och blompinne/rundstav) så att fisken kan ”stå”.
Därefter får eleverna börja skapa andra föremål som kan finnas i en undervattensmiljö. Stenar och andra tredimensionella saker kan skapas av papiér maché. Bakgrunds- och bottenmiljö kan målas på papper.

 

I slutet av projektet byggs en undervattensmiljö upp i utställningsskåp. Eleverna kan gärna vara delaktiga och diskutera kring var deras föremål placeras.

 

Eleverna redovisar och reflekterar kring sitt arbete i loggboken.

Nyckelord och begrepp att använda sig av:
Papiér maché, tapetklister, formbart material, akrylfärg, proportioner tredimensionellt arbete med mera.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter