Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Berättande texter - Deckare

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 27 mars 2021

Vet du vad en deckare är? Kanske läser du redan en deckare eller har gjort det tidigare. Detektiver som ska lösa ett mysterium och fånga skurkar - detta möter du i en deckare. Deckare är en berättande text. En sådan text innehåller en början, ett problem, en lösning och ett slut. I deckaren finns också ledtrådar och villospår vilket gör att deckaren blir väldigt spännande! I det här arbetsområdet kommer du att få läsa deckare och skriva en egen deckare. Du kommer även att få samtala om andra berättande texter för att du ska få mer kunskaper i berättande texters olika innehåll och uppbyggnad.

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa berättande texter och förstå hur den berättande texten är uppbyggd.

- känna igen vad som är typiskt för en deckare vad gäller innehåll och struktur.

- förutspå vad som kommer att hända.

- läsa mellan raderna.

- planera och skriva en deckare.

- göra person- och miljöbeskrivningar.

- skriva dialoger.

- vara delaktig i samtal och diskussioner kring olika texter.

- berätta om egna tankar och åsikter.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika berättande texter samt diskutera dessa på olika sätt

- göra olika övningar där ni ska träna på att kunna förutspå vad som kommer att hända i ett kapitel samt läsa mellan raderna för att få en större förståelse för innehållet.

- planera och därefter skriva egna deckare där ni själva ska komma på handlingen samt skriva er text utifrån den givna strukturen som kännetecknar en deckare.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- skriftliga inlämningsuppgifter.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter