Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Vatten och luft

Ekenässkolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vattnets egenskaper och kretslopp. Luftens egenskaper och sammansättning.

Det här kommer du att få undervisning om:

Luftens egenskaper och sammansättning. 

Vattnets egenskaper och kretslopp.
Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform. 

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. 

Utförande och utvärdering av enkla systematiska undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället såsom vatten- och avloppssystem. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom allas samhällsområden.

 

Det här ska du lära dig:

vad en vattenmolekyl består av.
beskriva vattnets olika faser.
kortfattat beskriva och förklara vattnets kretslopp.

att vissa ämnen kan lösas i vatten.

berätta om var vattnet i kranen kommer ifrån och vad som händer med avloppsvattnet (tekniska system).

vad luft är.

ge exempel på hur människan kan påverka vatten och luft.

genomföra enkla experiment och att dokumentera resultaten.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi ser på film om och vi läser tillsammans om vatten och luft.

I par eller mindre grupp så diskuterar ni och förklarar olika begrepp.

Vi gör gemensamma experiment för att testa vattnets och luftens olika egenskaper.

Vi söker naturvetenskaplig information utifrån frågor (egna och givna) och begrepp som handlar om området.

Vi söker informationen från läroböcker och digitala medier tillsammans och var för sig.

Vi diskuterar informationskällornas trovärdighet.

Vi diskuterar i grupp och framför och bemöter åsikter.

Vi avslutar arbetsområdet med att göra ett skriftligt test.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Vad bedöms?

Din förmåga att:

genomföra enkla experiment utifrån givna planeringar och att dokumentera resultaten.

delta i diskussioner.

söka och använda informationen.

Din kunskap om:

vattnets uppbyggnad, olika former och kretslopp.

luftens uppbyggnad.

människans användande av vatten.

människans påverkan på vatten och luft.

 

Hur bedöms det?

Du ska visa dina kunskaper/förmågor genom att:

delta aktivt på lektionerna, i samtal och gruppdiskussioner.

genomföra experiment utifrån givna planeringar och dokumentera resultaten.

Göra ett skriftligt/muntligt test.


Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback