Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Mein Zuhause

Tornhagsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

I detta kapitel kommer du lära dig ord för olika saker i hemmet.

Planering tyska 7 februari-mars 2021

Förmågor att utveckla: 

  • Läsa och förstå

  • Lyssna och förstå

  • Skriva och göra sig förstådd

  • Prata och göra sig förstådd

  • Använda språkliga strategier

  • Anpassa språket till syfte, mottagare och sammanhang

 

Texter Uppgifter Grammatik

Mahlzeiten

Hör/läsförståelse

Arbetsuppgifter

Posessiva pronomen

Zu Hause bei Basti

Hör/läsförståelse

Arbetsuppgifter

Modala hjälpverb

Ein ganz normaler Morgen

Läsförståelse

Arbetsuppgifter

Possessiva pronomen - alla former

Sophies Wohnung

Hör/läsförståelse

Arbetsuppgifter

Naturligt genus

Partyplanung

Läsförståelse

Arbetsuppgifter

 

Die Einkaufstour

Läsförståelse

Arbetsuppgifter

 

 

Detta arbetsområde handlar om hemmet och måltider. När du är klar med alla texter och övningar kan du:

• beskriva ditt hem

• förstå en text som handlar om att planera ett kalas

• beskriva din morgonrutin och dina frukostvanor

• uttala v, w, s, z och chs

• räkna till 100

• använda de modala hjälpverben (wollen, können, müssen, dürfen, wollen) i presens

• använda alla possessiva pronomen

• förstå vad ett ackusativobjekt är och hur den bestämda och obestämda artikeln ser ut i ackusativ

• använda några genusreglerUppgifter: 

 

  • Läsa och förstå texter

  • Lära dig nya ord

  • Kunna beskriva hur du bor muntligt och skriftligt

  • Grammatik


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback