Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

ORDBANKEN

Gimlegårdens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

För att bredda barnens ordförråd har vi under vt-21 påbörjat arbete med ordbanken. Utifrån olika kategorier som ex möbler, djur, färger och kroppsdelar har vi skapat ordlådor.

Ordlådorna används främst i samband med måltider, men även spontant i vardagen på förskolan. Vi dokumenterar hur varje barn har tagit till sig orden.

Vi gör också andra kopplingar till orden genom att ex

  • Läsa böcker där det finns kopplingar till de aktuella orden med i berättelsen.
  • Ha lekmaterial som förstärker barnets förståelse för ordet, när vi jobbar med möbler så har vi exett dockhus framme med möbler.
  • Byggmaterial som Lego, duplo, kapla och playmobil erbjuder möjlighet att bygga utifrån den aktuella kategorin.

 

De ordlådor som vi jobbar med nu och några månader framåt är:

1. Möbler

2. Djur, vilda och tama.

3. kroppsdelar

 

Då vår barngrupp även har barn med annat modersmål än svenska så tar vi också reda på vad några av orden heter på andra språk. Det här blir också ett sätt att aktivt engagera vårdnadshavare, vi ber om deras hjälp med översättning och hoppas också kunna göra dem delaktiga genom att de vet vilka ord och vilken kategori vi fokuserar på för tillfället. 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback