Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi

·

Årskurs:

5 - 6

Europaresan

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

Du ska skriva en dagbok från din tågresa genom Europa, där du besöker valfria europeiska länder under 3-4 veckor. Två av länderna ska du berätta geografiska fakta om i din dagbok.

Du ska skriva en resedagbok från en resa med tåg genom Europa. Du startar i Stockholm, åker via Helsingör och tar färjan mellan Rødby i Danmark och Puttgarden i Tyskland. Du åker genom vilka länder du vill men ska passera och stanna till lite längre i de två länder du har valt att skriva om och jämföra i SO. Du är ute och reser i ca 3-4 veckor och behöver inte skriva i din dagbok varje dag.

I den här uppgiften kommer du att arbeta med både ämnet geografi och ämnet svenska. I svenska kommer du att skriva två olika texttyper i samma text: återberättande text, i synnerhet dagboksform, samt faktatext.

I geografi kommer du först att få undervisning om Europas olika regioner. Därefter ska du fokusera på två olika länder från olika regioner och leta reda på fakta om respektive land:

·       läge (region, grannländer etc.) och yta

·       landsfakta (invånare, språk, statsskick, religion, valuta, flagga …)

·       klimat

·       naturtyper

·       naturtillgångar och ekonomi

·       geografiska landmärken

·       kultur och turism

Länderna ska sedan jämföras med varandra. Den här delen av uppgiften blir en övning i att skriva faktatexter.

Faktatexten om dina två länder ingår i din resedagbok. Själva reseberättelsen är ramen för ditt skrivande. Du berättar fakta om dina länder genom att "resa" genom dem och berätta om dina nyvunna kunskaper, iakttagelser och upplevelser i din dagbok. Resedagboken skrivs i preteritum, faktatexterna i presens.

Förberedelsen i svenska sker genom genomgång av utmärkande drag för återberättande text/dagboksform och faktatext samt diskussion om hur man bäst strukturerar sin text. Vi kommer att arbeta i våra befintliga läromedel, samt läsa och analysera andra relevanta texter, som "riktiga" resereportage. Ett pass med källkritik ges i början av arbetsområdet.

Texten ska skrivas på dator i Times New Roman, 12 punkter. Som en god turist har du förstås ”fotat” längs resan och din text ska illustreras med dina bilder. Faktatexterna bedöms i både svenska och SO.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback