Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 0

Din chans att välja

Spekerödskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Nu har du möjlighet att visa dina kunskaper och utveckla egna idéer.

Nu får du möjlighet att inspireras av ungdomskulturen och utveckla dina egna idéer i slöjd. Ta fram de kunskaper du redan har och prova på något nytt. Fokus kommer att vara på syftets olika delar och det centrala innehållet.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback