Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden

Österbyskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vi ska läsa om jordens och Nordens historia från urtid till forntid. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje och i vilken ordning de olika tidsperioderna har varit. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Jag vet att du kan när du...

 

  • kan berätta om de olika perioderna på tidslinjen
  • förklarar hur livet uppstod på jorden
  • känner till något från dinosaurieperioden
  • berättar om de olika tidsepokerna- Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern

 

Arbetsformer

  • dokumentera till din forntidsbok
  • bildarbete runt tidsepokerna
  • läsa faktatexter
  • skriva gemensamma och egna faktatexter
  • se filmer
  • delta i diskussioner

 

 

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, istid, stenålder, bronsålder, järnålder, 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter