Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Friluftsliv åk9 VT21

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Under detta moment kommer vi arbeta både praktiskt och teoretiskt. Du kommer få prova friluftsliv i vintermiljö och förhoppningsvis få möjligheten att delta vid isvak.

Friluftsliv åk 9 vårterminen 2021 

 

Ämnets syfte: 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. 

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, 

 

Ämnets centrala innehåll: 

  • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 

  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

  • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 

 

Ämnets kunskapskrav: 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/relativt god/god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. 

 

Examinering: 

Du kommer examineras genom ett prov onsdag 16/2 (vecka 7). Provet kommer beröra allemansrätten och flerlagersprincipen samt okänd del i planering av friluftsliv – vindskydd eller stormkök. 

Schema 

Klass 

Dag 

Innehåll 

9C 

Tisdag 2/2 

Teori 

9C 

Onsdag 3/2 

Praktiskt 

9D  

Onsdag 3/2 

Praktiskt 

9D 

Fredag 5/2 

Teori 

9C & 9D 

Onsdag 16/2 

Prov

9C & 9D 

Oklart 

Isvak - förhoppningsvis!  

 

Lektion 1: teori – vi går igenom allemansrätten, hur vi sätter upp vindskydd, laga mat på stormkök samt isvett. 

Lektion 2: praktiskt – ni sätter upp vindskydd och kokar te på stormkök. 

Lektion 3: teori – ett prov om allemansrätten, flerlagersprincipen, isvett samt antingen stormkök eller vindskydd.

Förhoppningsvis lektion 4: praktiskt – isvak 

 

Material: 

För förberedelse inför såväl provet som isvaket (förhoppningsvis) gäller följande: 

  • Powerpointpresentation “Friluftsliv åk9 VT21 fokus isvett” som du hittar på Teams 9C/9D - Idrott och hälsa - Filer – Friluftsliv  
  • Instuderingsfrågor Teams 9C/9D - Idrott och hälsa - Filer – Friluftsliv 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter