Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

V.5 التدرب على الكتابة ٢

Modersmålsenheten, Österåker · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

في هذا الدرس سوف تقوم بكتابة النص لوحدك بعد أن قرأت النص عدة مرات

التركيز على كتابة حرف الباء بكل أشكاله


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
V.5 في هذا النص يتم التركيز على حرف الباء حاول أن تقرأ النص ومن ثم اكتبه لوحدك في مجلد جديد