Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

VT 21 Läsa och skriva

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Vi läser och skriver och läser och skriver och läser och skriver.

 

Vi jobbar med detta arbetsområde under veckorna 3 - 9. Det blir fjärrundervisning blandat med närundervisning. 

Arbetsbeskrivning:

Du ska träna på att skriva kortare texter: personbeskrivning, miljöbeskrivning, skriva dialog, skriva till en bild

Du ska läsa och kunna ge respons till dina klasskamraters texter.

Du ska kunna förändra och förbättra dina egna texter efter kamratrespons.

Du ska läsa skönlitteratur.

Du ska diskutera innehållet i boken tillsammans med dina klasskamrater.

Du ska träna på läsförståelse och kunna skriva egna frågor till din bok.

Du ska skriva läslogg.

 

Redovisning:

Skriva olika typer av texter 

Boksamtal

Läsförståelse

Läslogg

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Matriser i planeringen
SVENSKA Kunskapskrav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback