Skolbanken Logo
Skolbanken

Samplanering Hälsoresan

Fridebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Hållbar utveckling, den sociala dimensionen. Varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Månen

Samplanering

 

Mål?  

Hållbar utveckling, den sociala dimensionen.

Varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

Självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Varför? (GAP)

 

För att öka barnens motorik förmåga samt att få en förståelse för sambandet mellan den motoriska förmågan och sitt välbefinnande. 

Utveckla sin förståelse för begrepp kring detta område.

 

Vad?(VÄRDEN)

 

Öka deras motoriska förmåga och tillit till sin egen kropp samt att ge barnen förståelse på sambandet mellan den motoriska förmågan och välbefinnande.

Öka barnens ordförråd och nya begrepp kring kroppen samt utveckla förståelsen för begrepp kring området.

 

Hur? (SAMHANDLING)

 

Låta barnen uppleva en planerad rörelseaktivitet varje dag.

Vi använder oss av digitaliserade verktyg för att motivera, reflektera och återkoppla kring det egna lärandet.Vem/vilka? (AKTÖRER)

Undervisande pedagoger och de barn som är närvarande under undervisningen.Var? (RUM/PLATSER)

Ute och inne.När? (TID)

Förmiddag

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback