Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Träningsdagbok Åk6

Träkvista skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

I detta arbetsområde är målet att du ska utveckla kunskaper om goda levnadsvanor samt få kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Ämne: Idrott & hälsa - Träningsdagbok (Formell del)

 

Arbetsområde: Hälsa & livsstil

 

Syfte:

Syftet med uppgiften är att eleverna ska utveckla kunskaper om goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Uppgiften ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom träningsdagboken också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

Eleven ska utveckla sin fömåga att: - planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Ämne: Idrott & hälsa - Träningsdagbok (Elevdel)

 

Arbetsområde: Hälsa & livsstil

Under en vecka ska du skriva ner all fysisk aktivitet som du utför i en träningsdagbok. Syftet med uppgiften är att du ska bli mer medveten om i vilken utsträckning du är aktiv och kunna reflektera kring detta.

Konkreta mål:

Eleven ska utveckla sin förmåga att: - planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Du ska kunna beskriva dina upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer. Du ska även beskriva hur träning påverkar din kropp. Du ska fundera över om närmiljön har påverkat valet av dina fysiska aktiviteter som du utfört.

Bedömning:

Jag kommer bedöma hur väl du kan beskriva hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Jag kommer även bedöma om du kan beskriva hur olika träningsformer påverkar din kropp.

Undervisning:

Under några lektioner kommer vi prova på olika sorters övningar och tillsammans diskutera hur de olika aktiviteterna upplevdes. Träningsdagboken kommer jag gå igenom och dela ut under en idrottslektion. Uppgiften ska göras hemma och lämnas in två veckor senare.

Under en vecka ska du skriva en träningsdagbok över alla typer av aktiviteter som du utför. Du ska även skriva ner hur länge du rörde på dig och hur det kändes i kroppen när du var aktiv.

Kom ihåg att skriva ner om du går/cyklar till skolan och är aktiv på rasterna men även det du gör på din fritid. När du har fyllt i en veckas aktiviteter ska du svara på frågor angående din aktivitetsnivå och olika typer av träning. Kom ihåg att skriva så utförligt som du kan och ge förklaringar till svaren.

MIN TRÄNINGSDAGBOK

Dag

Aktiviteter

Hur länge tränade du?

Hur kändes det?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÅGOR

1. Beskriv hur du tycker att det varit att skriva en träningsdagbok?

2. Har du rört dig mer/mindre denna veckan än vanligt? Vad beror det på?

3. Vad har påverkat dina val av aktiviteter denna veckan?

4. Beskriv skillnaden mellan vardagsmotion och ”konditionsträning? Vad innebär orden? Hur känns det i kroppen när du har tränat vardagsmotion/konditionsträning?

5. Av de aktiviteter du genomfört i veckan, vilka aktiviteter tycker du är:

vardagsmotion:                                        konditionsträning:

6. När du tittar i din träningsdagbok, vad kan du göra annorlunda för att du ska öka din aktivitetsnivå?

7. Förutom träning, vad får dig att må bra?


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Träningsdagbok
Träningsdagbok
Träningsdagbok
Uppgift 4

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback